Пунев и Стоименов

Екип

Анастас Пунев
Софийски университет "Св. Климент Охридски", магистър по право (2012 г.)
Софийски университет "Св. Климент Охридски", доктор по право (2020 г.)
Езици: английски, немски
Анастас е адвокат от 2013 г. и доктор по право в областта на гражданския процес от 2020 г. Анастас е заемал различни длъжности като юридически консултант и адвокат в местна кантора, а от 2017 г. е съдружник в Адвокатско съдружие „Пунев и Стоименов“. Автор на множество публикации в правния печат.
Интересите му са в областта на процесуалното представителство, вещното и търговското право.
Езици: английски, немски
e-mail: anastas@pslegal.bg


Димитър Стоименов
Образование: Софийски университет "Св. Климент Охридски", магистър по право (2003 г.)
Университет Оснабрюк, LLM (2007 г.)
Димитър е дългогодишен адвокат и хоноруван преподавател по облигационно право в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", автор на множество публикации на английски и немски език, които популяризират българското право в чужбина. Член е на Президиума на Постоянния арбитражен съд към ГБИТК и член на Управителния съвет на Българо-австралийската бизнес камара. Притежава дългогодишен богат опит като консултант, адвокат и мениджър, натрупан в международни адвокатски кантори, публични институции в България и Германия.
Интересите му са в областта на дружественото право, придобиванията на предприятия и екологията.
Езици: английски, немски, френски
e-mail: dimitar@pslegal.bg


Евгени Иванов
Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Бакалавър по международни отношения (2012 г.), Магистър по право (2015 г.), Магистър по превод (френска филология) (2019 г.)

Евгени е адвокат от 2017 г. През 2018 г. печели конкурса, организиран от Висшия адвокатски съвет и участва в Международния стаж за млади адвокати, организиран от Парижката адвокатска колегия.
Интересите му са в областта на дружественото, търговското и облигационното право, както и аграрното право и регулациите в областта на лова и риболова.

e-mail: evgeni@pslegal.bg


Николай Малинчев
Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Магистър по право (2012 г.)

Николай е адвокат от 2014 г. Притежава богат практически опит в решаването на спорове в областта на търговското, застрахователното и вещното право и административни спорове, свързани с устройственото планиране. Николай притежава богат опит в сферата на реституцията на имоти, търговската несъстоятелност и колективното трудово право, при възникването и учредяване на представителни органи и организации, както на работниците и служителите, така и на работодателите. Притежава сериозен опит в административното и административно-наказателното правораздаване.
Езици: английски, испански
e-mail: nikolay@pslegal.bg


За контакт

София 1000
ул. Г. С. Раковски 99, ет. 13, офис 1-2
e-mail: dimitar@pslegal.bg; anastas@pslegal.bg


ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ