Пунев и Стоименов

За нас

"Пунев и Стоименов" е българско адвокатско съдружие, основано през юни 2017 г. от адв. Анастас Пунев и адв. Димитър Стоименов. Кантората фокусира своите усилия в три основни сфери на дейност: екология, корпоративно право и сделки с предприятия, както и разрешаването на спорове.

Нашите основни клиенти са средни и големи предприятия, като повечето от тях са чуждестранни компании от други държави – членки на ЕС, развиващи дейност в промишления, строителния, финансовия и технологичния сектор. Повечето от тях започват дейността си в България с наша помощ от момента на стъпването на българския пазар или от придобиването на предприятие в България.
Работата ни обхваща специализирана консултантска дейност в посочените области, както и оценка на риска и въвеждане на добри корпоративни практики. Наред с това осъществяваме процесуално представителство пред всички държавни и арбитражни съдилища в България  по всякакви спорове, свързани със стопанството – административни, търговски, имотни, транспортни, застрахователни и прочие.

От началото на 2020 г. съдружието предоставя нова услуга, уникална на българския правен пазар. Тя се състои не в правно консултиране, а във външно одитиране на дъщерните предприятия на големи мултинационални компании в България. Услугата включва съдействие при сключване на важни за предприятието сделки, въвеждане на добри корпоративни практики, правен мониторинг на бизнес партньори и одит на основни контролни процеси в предприятието.

Съоснователи сме на Visegrad Legal +  - група от независими адвокатски кантори от Чехия, Полша, Словакия, Унгария, Румъния и Русия. Чрез групата реализираме множество трансгранични сделки и операции за своите клиенти, включително мултинационални придобивания и други сделки с трансграничен характер.

Наред с това контактите и дългогодишният ни опит в работата с колеги от цяла Западна Европа ни помагат да насочим клиентите си към качествени правни услуги и извън страните от Централна и Източна Европа.


Нашите предимства:

Индивидуален подход: Бутиковият характер на съдружието предполага директен контакт между клиента и съдружниците, както и активното им участие във всеки един мандат. Това спомага за повишаването на качеството на правните услуги, създаването на добър екип, както и за носене на ясна отговорност за извършената работа.

Задълбоченост: Освен адвокатската работа нашите съдружници и адвокати притежават опит в академичната среда в България и чужбина и продължават да развиват преподавателска и научна дейност не само в университета, но и в рамките на изготвени обучения, анализи, правни становища за частни клиенти и публични институции (Европейския парламент). За нас повишаването на квалификацията на всички съдружници и асоциирани адвокати е непрестанен процес.

Няколко поредни години съдружниците адв. Пунев и адв. Стоименов са треньори на отбора на СУ „Св. Климент Охридски“ в едно от най-големите международни юридически състезания по продажбено право и международен търговски арбитраж – Willem Vis Moot. През 2020 г. отборът се класира за осминафиналите, което е и най-големият успех на български отбор в състезанието до момента.

Част от екипа ни взема активно участие и в процеса на промяна на българското законодателство, участвайки в работни групи и проекти, свързани с подобряването на бизнес средата, както и провеждането на Европейското право в националното ни законодателство. Последният ни проект е свързан с имплементирането и популяризирането на Директива (ЕС) 2019/1937, която предстои да създаде нова защитна рамка за всички лица, подаващи сигнали за извършени правонарушения както в публичния, така и в частния сектор.

Международен профил: Членството ни в мрежата Visegrad Legal + и дългогодишният ни предходен опит с чуждестранни клиенти и международна среда ни позволяват да предоставяме услуги на български, английски, немски и френски език, както и да подпомагаме нашите клиенти в правните им дела не само в рамките на България, но и в почти цяла Централна и Източна Европа.

Яснота и предвидимост на разходите: Липсата на тежка корпоративна структура намалява разходите единствено до най-необходимото, като всяка фактура отговаря на ефективно и реално свършената работа. Предлагаме и възможности за дългосрочен правен абонамент, при който има възможност за преференциално заплащане на правни услуги в обем, желан от клиента, на месечна база.

Доверие: Спазваме стриктно етичните норми на адвокатската професия и се ръководим от възприетите национални и международни стандарти. Нашите клиенти ни вярват, тъй като знаят, че най-важният ни актив е добрата професионална и лична репутация, както и стриктното спазване на правилата за липса на конфликт на интереси.


ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ